Biogasmärkning i Sverige

           en för alla, alla för en

Ju fler svenskar som kör biogasbil desto bättre för Sverige. Ju fler kontor, mötesrum, hotell och livsmedelsbutiker som sorterar sitt avfall till smart energi och ekologisk gödsel desto bättre för Sverige.
Trots att fler och fler länder nu tar efter det vi utvecklat vet få svenskar att man kan köra bil på en ekologisk bränsle som ger jobb i den egna kommunen. Eller att det finns ett samband mellan sortering i fikarummet och Sveriges ekonomi, miljö- och klimatpåverkan.

Det vill vi ändra på.

Med en gemensam symbol på mackar, gasbilar, hotell- & restaurangentréer, soprumsdörrar, hotellrum och soptunnan hemma tror vi fler förstår sambandet. När fler förstår går omställningen till ett smartare samhälle snabbare.

Bli Biogasambassadör du också!

      Ni kan använda märkningen:

 • Gasbilar och bussar som tankas med svensk fordonsgas, gäller både privata- och företagsfordon.
 • Verksamheter/privatpersoner med koppling till sortering/insamling av matavfall till biogastillverkning
 • Verksamheter/privatpersoner som tillverkar biogas
 • Verksamheter som säljer biogas
 • Verksamheter som använder biogas i tillverkning av produkter, i restaurangkök eller för kylning/uppvärmning.
 • Informationsmaterial/-verksamhet inriktad på biogasens värdekedja.

  Var kan ni använda märkningen?

loading...

När ni godkänts för användande av Biogasmärkningen kan den användas
 

 • på förpackningar
 • tryckt material som broschyrer, bordpratare, annonser
 • på hemsidor och i sociala medier
 • sponsorplatser som dräkter eller annan sportutrustning
 • i kommunikation riktad mot den egna organisationen
 • på fordon (bussar, sopbilar, hyrbilar, taxi, godtransportbilar)
 • på tankställen
 • entrédörrar, kund-/gästtoaletter 
 • insamlingsmaterial som sorteringstunnor, skåpsluckor, källsorteringsmöbler
Företag och verksamheter som använder Biogasmärkningen erbjuds samarbete i form av kampanjer och får också tillgång till Biogasakdemins nätverk och informationskanaler.

medlemmar i Föreningen biogassymbolen är

 • Biogasakademin
 • Tekniska Verken/Svensk Biogas
 • Biogas Öst
 • SRV Återvinning
 • Energikontor Norra Småland
 • Scandinavian Biogas Fuels
 • Widrikssons Åkeri
 • Syvab
 • Gryyab
 • Käppalaverket  

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Biogasteknik - gör det alla behöver från något alla har