de leder sverige rätt, del 2

Svenska Brasserier

"Man tager vad man haver 2.0"

Stockholmskrogarna Sturehof, Taverna Brillo, Riche och Luzette vill vara en del av ett smartare Sverige. 
Därför har man tecknat avtal som garanterar att all gas man använder i restaurangköken är klimatsmart.
Genom att man köper biogas till sina spisar och ugnar blir också tillgången på ekologiska livsmedel bättre i Stockholmområdet. Det som blir kvar när man i Huddinge tillverkat biogas från stockholmarnas matrester blir nämligen KRAV-gödsel till ekologiska gårdar. Win-win-win-win.

Arvid nordquist kaffe

      Do good. Feel good, Taste good

På Arvid Nordquists i Stockholm rostas varje år 12 500 ton Fair Trade kaffe.
För att både minimera klimatpåverkan från tillverkningen och samtidigt minska transporterna av gas till Stockholm började man år 2017 använda lokalt tillverkad biogas i sina rosterier iställer för gasol. Klimatvinsten varje år motsvarar
2 500 bensinbilar som kör från Stockholm till Barcelona.

Smart city Stockholm

En "no-brainer" för alla världens städer
 

För att slippa vara beroende av bränsle som köps och transporteras från andra länder bygger Stockholm en smartare stad. Senaste tillskottet i det pusslet är ett garage för 140 biogasbussar som invigdes i Fredriksdal, Hammarby Sjöstad i maj 2017.

Garaget är via en 2 km lång gasledning sammakopplat medl Henriksdals reningsverk. På Henriksdal  tillverkar man biogas från avloppsvatten som räcker för att driva 300 bussar.

Stockholm har världens största stadsflotta av biogasbussar och spelar en viktig roll som storskalig förebild när indiska Nagpur, Los Angeles och franska Lille utvecklar klimatsmart kollektivtrafik. Thailändska huvudstaden Bangkok tecknade i december 2017 kontrakt för att köpa 500 gasbussar klara för biogasdrift.