"Biogas Äger!".Första spadtaget tas för Stockholms läns första biogasanläggning för matavfall, Sofielund oktober 2015. Från vänster: Dogge Doggelito, Göran Persson och Jan Rapp. 

 Vi förenar goda krafter och skapar resultat

Biogasakademin bygger på kraften i samarbete mot gemensamma mål.

Bland de projekt vi lett finns:

  • framtagande av en nationell biogassymbol i samarbete med 19 verksamheter inom gasproduktion, återvinning, avloppsrening och gasdistribution.
  • skapandet av konceptet "Nationella Biogasveckan" i samarbete med 10 gasproducenter, gasdistributörer och Volkswagen Group.
  • införande av sortering av matavfall på bland annat Sophiahemmet, Danderyds Sjukhus, Norrtälje Sjukhus, SF Bio Möten och Events, SKANSKA Sveriges huvudkontor och Öhman fonder.

         Biogasteknik - gör det alla behöver av något alla har