De leder Sverige, del 2

Här kan du läsa om några av de samarbeten vi har genomfört med verksamheter som är ledande både i Sverige och globalt.
Vill du att din verksamhet kvalificerar sig till den positionen? Kontakta oss.

                                                                                                                                            Porträttbilder: Mats Bäcker

Taxi020 och Biogasakademin

Frederick Scholander, marknads- försäljningschef Taxi020


500 gula taxibilar bekänner färg med blå biogassymbol

 

PROJEKTLEDNING
KOMMUNIKATION KUNDER/PASSAGERARE


Av Stockholms 2 600 biogasdrivna taxibilar tillhör över 500 Taxi020.

Marknads- och försäljningschef Frederik Scholander kontaktade Biogasakademin. Resultatet blev ett informationsprojekt med Taxi020 och tio andra företag i sex svenska städer.  Under namnet ”Nationella Biogasveckan 2016” berättade man om biogas på 300 affischtavlor, i radio, i digital media, på hemsidan TankaSvenskt.se och på helsidor i Dagens Industri Weekend. För att visa både stockholmare, turister och Nobelpristagare hur en smart stads bilar drivs satte man den svenska biogassymbolen i blått på tanklocken på 500 gula biogasbilar. 


Frederick Scholander: - Golf är ett stort intresse. I början var varje säsong en jakt på bättre resultat och lägre handikapp. Nu när jag spelat i över 30 år är det mer den mentala zonen under en runda som är målet. Men visst, att sänka en sjumetersputt på en lutande green när medspelaren just bränt sin från en meter känns fortfarande bra.
 

Fredric Nyström chef Ansvarfulla investeringar,
Carola Kollberg front desk och
Filip Boman fondansvarig Öhman Fonder 

ÖHMAN och Biogasakademin


"Årets Hållbara Aktör 2017" blir mer cirkulär
 

SMARTARE LOGISTIK
KOMMUNIKATION MEDARBETARE

 
Fredric Nyström, chef för ansvarfulla investeringar ville göra Öhmans kontor till en del av Stockholms cirkulära ekonomi.
Biogasakademin kontaktades. Efter ett möte på kontoret intill Biblioteksgatan i centrala Stockholm blev förslaget att Öhman skulle hjälpa till i Stockholms tillverkning av smart bilbränsle. Fastighetsägaren Hufvudstaden ordnade ett abonnemang för matavfallshämtning med Stockholms Stad och när man skulle börja sortera höll Biogasakademin en lunchföreläsning för medarbetarna på Öhman.
Intresset var stort och frågorna många, inte minst kring investeringsmöjligheter, svensk biogastekniks exportpotential och det faktum att alla fartyg och industrier i världen som idag använder naturgas kan bli fossilfria med hjälp av biogas.
                                                             

Fredric Nyström: - Jag har alltid varit intresserad av utvecklingsfrågor och ekonomi. Under utbildningen på Göteborgs Universitet tyckte jag kurserna i utvecklingsekonomi var mest intressanta. Min plan var då att jobba för en organisation som höll på med utvecklingsfrågor i Afrika. Men jag tror ärligt talat att jag kan göra större nytta (inkluderande för människorna i fattiga länder) idag. Att ägna mig åt ansvarfullhet, den nya globala x-factorn inom investeringar, passar mig perfekt. Jag ser mig inte som en utpräglad tävlingsmänniska men ska man vara bäst i nåt så är jag gärna det inom ansvarfull kapitalplacering. Att se till att matresterna från vårt kontor blir biogas ligger helt i linje med min och Öhmans ambition att vara föregångare och visa vägen.

Skanska Sverige och Biogasakademin

Bertil Rosquist, Senior Green Advisor SKANSKA Sverige  

Smart byggt huvudkontor får smart avfallshantering.

SMART LOGISTIK
KOMMUNIKATION MEDARBETARE


SKANSKA Sveriges Senior Green Advisor Bertil Rosquist ville se till att avfallshanteringen på huvudkontoret var i världsklass. Biogasakademin kontaktades.
Var de 1 100 medarbetarna skulle lägga sina äppelskruttar och tépåsar gjordes tydligare med hjälp av dekaler och skyltar som också förklarade sorteringens samband med grönt bränsle.
Hälften av all svensk biogas tillverkas i samband med rening av avlopp. För att de anställda ska vara stolta även över vad de gör på toa monterade Bertil dekaler med texten ”Här blir det biogas!” på huvudkontorets toaletter. Det tyckte några medarbetare var barnsligt. Det tyckte däremot inte koncernledningen som snart bad om dekaler på engelska så att SKANSKAs utländska gäster också skulle förstå att man kan driva bilar på en gas gjord på avlopp.
  

 

Bertil Rosquist: - Bland det roligaste med att vara Senior Green Advisor är kontakten med alla kollegor som har ett brinnande engagemang för dessa frågor. Senast för ett par veckor sedan träffade jag en projektchef som med stor kraft driver på för att köpa in elcyklar till sitt projekt och erbjuda medarbetare att cykla istället för att köra bil. Det är verkligen en tillgång att kunna växla upp sådan kompetens i en organisation av SKANSKAs storlek!   

Smart Recycling och Biogasakademin

Kennet Jesperssen, vd Smart Recycling

 ”Vi heter Smart Recycling. Att köra på ett bränsle gjort på avfall ÄR smart recycling” 
 

KOMMUNIKATION KUNDER


Smart Recycling hade bestämt sig för att byta ut större delen av sina fordon till biogasbilar.
Biogasakademin kontaktades.
Förslaget blev att Smart Recycling skulle göra som SKANSKA, SF, Taxi020 och alltfler företag i Sverige: kommunicera sin del av den smarta stadens kretslopp till medarbetare och kunder med ett gemensamt koncept. Idag har alla Smart Recyclings nya bilar den svenska biogassymbolen.


 

Audi Sverige, Restaurang Matmästarna
och Biogasakademin

                           ”En teknik som gör att man kan köra 130 meter på ett bananskal. Kan det bli smartare?” 

KOMMUNIKATION KUNDER

Jenny Tilegrim ville utveckla sin restaurang i Södertälje till en del av det smarta kretsloppet kommunen byggt upp. Biogasakademin kontaktades. Sveriges ledande position inom avfall till bränsle gicks igenom, hur smart tekniken är och hur enkelt det är att hjälpa till. Strax efteråt hade Jenny inventerat behovet på den egna restaurangen och beställde dekaler till kaffemaskiner och brickinlämning plus en roll-up till kassan.
Det Matmästarna och deras 600 lunchgäster tidigare slängde i soporna blir nu istället 35 ton matavfall per år. En del av avfallet är sumpen efter 100 000 koppar kaffe som dricks i huset. Omvandlat till biogas motsvarar det årsförbrukningen hos fem personbilar.
 
 

Jenny Tilegrim: -Jag har gjort vår restaurang till en lektion i smart hantering av matrester. Reaktionen från gästerna är precis som min egen, de blir glada att det är så enkelt att göra något bra. Ju bättre vi sorterar desto mer klimatsmart bränsle kan tillverkas. När det är såhär enkelt, vem vill INTE hjälpa till då?

Jenny Tilegrim kökschef Restaurang Matmästarna
Irene Bernald informationschef Audi Sverige 

UTBILDNING
INSPIRATION

Audi har tre personbilsmodeller, A3 g-tron Sportsback, A4 g-tron Avant och A5 g-tron Sportsback som är utrustade med gastank.
Man kontaktade Biogasakademin. Resultatet blev en utbildning med flera teman för Audis säljorganisation. Jämförelser mellan biogasdrift, fossila bränslen, el- och vätgas. Körekonomi, tekniska aspekter på gasbilar, de över 26 miljoner gasbilar som rullar i andra länder och fördelarna för svenska kommuner och Sverige med att fler väljer biogasdrivna bilar ingick i kursinnehållet för de 140 Audisäljarna.
 
På förslag från Audi medverkade Biogasakademins Janne Rapp i Audi Magazine nr 1, 2017.


PROJEKTLEDNING
KOMMUNIKATION KUNDER


I samarbete med JKL organiserade Biogasakademin Audis seminarium "Från Luzette till Los Angeles" i Almedalen 2017. Medverkade gjorde förutom Audi, Biogasakdemin, Lilla Bjers Gårdskrog och Svenska Brasserier.

Widrikssons Åkeri och Biogasakademin

Anna Hanerud kommunikatör Widrikssons Åkeri 

"Tipsrunda och biogas-quiz"
 

PROJEKTLEDNING
KOMMUNIKATION KUNDER


Widrikssons Åkeri har gjort något unikt. För att göra tankningen av sina 48 biogaslastbilar så smidig som möjligt har man byggt en egen mack för biogas på tomten i Västberga i södra Stockholm. Efter ett möte med Biogasakademin bestämdes att Widrikssons och 17 andra företag från hela landet skulle ta fram en gemensam symbol för biogas. Med samma symbol på skåpsluckor i fikarum, på restaurangers entrédörrar och menyer som på bilar och mackar där biogas säljs blir det enklare både för sorterande skolbarn och restauranggäster att förstå sambandet mellan smart avfallssortering och vilka bilar som kör på lokalt tillverkat bränsle.
Hösten 2015 blev åkeriet först i Sverige med att sätta den svenska biogassymbolen på sina bilar.


                

Anna Hanerud: -Vi har chaufförer från över 30 olika länder. För att alla ska förstå och vilja lära sig mer om sambandet mellan matavfallskvarnen i vårt lunchrum och biogasen vi tankar i våra bilar måste man vara lite påhittig. Jag har kört korvgrillning, tipsrunda och biogas-quiz. Häromdagen hörde jag en av chaufförerna förklara för en annan med precis samma ord som jag själv använt. Det är kul.
 

SF Bio Möten & Events och Biogasakademin

Thomas Runfors informationschef,
Cinzia Paulsen Food & Beverage Manager
Johan Skoglund Office manager SF Bio Möten och Event

”Det tog två veckor. Sedan ville alla ha sin egen mugg att slänga klementinskal till biogas i.”
 

SMART LOGISTIK
KOMMUNIKATION MEDARBETARE


SF Bio visar film i 264 biosalonger i Sverige och ingår i Odeon Cinemas Group som ägs av världens största biografföretag AMC. Företagets hållbarhetsstrategi har fokus på energiförbrukning i fastigheter, transporter/tjänsteresor och avfall.
Med ambitionen att göra SF Bio till en del av den smarta stadens kretslopp inleddes ett samarbete med Biogasakademin.
 
Första mötet med Biogasakademin analyserade SF Bios verksamhetsområden. Med 12 miljoner popcornätande biobesökare per år och en växande event- och mötesverksamhet blev slutsatsen att SF Bio enkelt kan göra stor skillnad i omställningen till ett smartare Sverige. Idag blir alla klementinskal och all kaffesump från SFs huvudkontor biogas. Samma sak gäller de eventuella matrester som uppstår hos de cateringföretag SFs eventverksamhet ger upphov

Det är medarbetare på SF som ligger bakom uppkonsten av "DeskTop Biogas", en personlig matavfallsbehållare som ser till att också äppelskrottar och tépåsar från det egna skrivbordet enkelt kan räknas till kontorets nya, smarta logistik. En vecka efter Biogasakademins presentation i samband med att sortering infördes kom önskemål om tydligt märkta insamlingsmuggar från en entusiastik grupp medarbetare.
FFEF                            FT 

Cinzia Paulsen: - Jag älskar god mat, sportdykning, film och biografer. När jag flyttade till Sverige från Schweiz fick jag möjlighet att leva ut min passion för slow-food med bland annat egen osttillverkning. Under mina år på SF har jag jobbat med allt ifrån att riva biljetter, vara maskinist eller det jag gör idag när jag ansvarar för servicekoncept och kvalitet för möten och event på våra biografer som bas. Svenskar trivs på bio, precis som jag. Uppenbarligen gillar de att äta också: vi poppar 480 ton popcorn per år!

IVECO Stockholm och Biogasakademin

Micha Grönvalls, vd Kihlstöms Lastbilscenter/IVECO Stockholm
 


Lastbilar som kör på kaffesump får egen broschyr
 

NÄTVERKANDE 
PROJEKTASSISTANS

 
Den italienska lastbilstillverkaren IVECO har ett komplett utbud av lastbilar med gasdrift. Det betyder att åkerier och upphandlare av transporter redan idag kan välja klimatsmarta leveranser av gods som körs på svenskt bränsle. För att fler ska få upp ögonen för det ville vd Micha Grönvalls producera en broschyr för åkerier där produktinformation och biogasfakta blandades. Biogasakademin kontaktades för en diskussion om utformning, faktainnehåll och finansiering. Som ett resultat av det blev broschyren ett samarbetsprojekt mellan Kihlströms och E.ON Gas. Broschyren kan beställas via Kihlströms.
 


Micha Grönvalls: - Jag har en passion för italienska bilar. Eller förresten, det stannar inte vid bilar, jag är faktiskt helt besatt av allt italienskt vare det sig det gäller konstiga gester, tuffa bilar eller handukstorken på kundtoaletten. Redan när jag drev åkeri upptäckte jag dessutom att just italienska lastbilsmärken har de mest kompletta utbuden av modeller med gasdrift. Men vem är egentligen förvånad? Det är ju Italien vi pratar om.

Danderyds Sjukhus, Biogasakademin...Och Google

Jan Rapp, biträdande överläkare Danderyds Sjukhus (2011)

Jan Rapp sjukhusprojekt hedrades vid AD & Biogas Industry Awards i Birmingham, juli 2018 av World Biogas Organisation och brittiska ADBA.

Stockholms Sjukhus gör smart energi             


PROJEKTLEDNING


I Stockholm finns 27 mackar där du kan tanka biogas. Gasen görs av avfall från kök som under tre veckor behandlas i speciella kammare. Ju mer köksavfall som sorteras desto fler smarta bilar och bussar kan rulla på gas.

2009 införde läkaren Jan Rapp, Biogasakademins grundare, ett system på Danderyds Sjukhus som gjorde att man minskade sitt avfall med 85 ton/år, sparade 120 000 kronor/år i hämtningsavgifter och ökade tillverkningen av biogas i länet. Idag används samma system av alla sjukhus i Stockholms län. Avfallet man samlar in ger biogas som motvarar 80 000 liter bensin varje år.
Alla verksamheter och personer är viktiga när vi ställer om till ett smartare Sverige.

Jan Rapps projekt på sjukhusen i Stockholm har många likheter med när Googles huvudkontor i Mountain View, Kalifornien införde sortering av matavfall i serveringar och kontorsmiljö. När man

  • gjorde tydligare informationstavlor, 
  • bytte till fler och smartare insamlingskärl i kontorsmiljön,
  • inkluderade sorteringsinformation i introduktionen för nyanställda,


ökade insamlingen från kontoret med 68%. Införandet minskade också användningen av plastpåsar med 5 miljoner/år. På Google ersattes plastpåsar med komposterbara påsar. Jan Rapps system använder inga påsar alls.

Biogasteknik - gör det alla behöver från nåt alla har