Ny filmserie om hur Sverige leder världen rätt

"You can´t spell green without r n g" 

I Kalifornien är man vana att leda utvecklingen vad gäller miljö och hälsa. 
Redan 1993 tog Los Angeles det första steget mot renare stadsluft och minskad klimatpåverkan när 2 200 dieslebussar byttes mot bussar som drevs med naturgas (fossil metangas).
I april 2017 inleddes det andra steget när samma bussflotta började ersätta naturgasen med biogas. Biogasdrivna bussar har ingen negativ påverkan på klimatet. I USA har produktionen av biogas (som i USA kallas RNG) till bilar ökat mer än hundra gånger under de senaste fem åren.
Var får man sådana idéer ifrån?
Stockholm började köra bussar på biogas 2004. I Västmanland drevs 2017 95% av alla bussar på lokaltillverkad biogas. 

"If new york city can do this, any metropolis can"

I staden New York finns över 13 000 taxibilar.

Alla de bilarna, och stadens alla sopbilar kan snart drivas med ett bränsle som kommer från New York-borna själva.
 
Biogas tillverkas redan i Newtown Creek, Brooklyn, från det miljontals new yorkers spolar ner i sina toaletter. Senast 2018 ska dessutom alla verksamheter och alla om bor i staden sortera sitt matavfall i speciella bruna soptunnor. Då kan man göra ännu mer biogas.
Hur kom borgmästare Bloomberg på den idén?
I Stockholm drivs mer än 2 600 taxibilar och över 300 bussar på biogas. Den klimatsmarta biogasen tillverkas från stockholmarnas avloppsvatten och från de matrester de sorterar i 100 000 specialbyggda soptunnor. Bruna tunnor.

Bruna bilar blir gröna

UPS, United Parcel Service, är ett av världens ledande logistikföretag.
Sedan 2015 har UPS budgeterat 7,5 miljarder SEK/ 770 miljoner USD för att ersätta lastbilar som går på diesel med nya som tankas med naturgas (fossil metangas). 

UPS har satt ett mål att andelen förnybar biogas (icke fossil metangas)i lastbilsflottan ska ökas från 8 till 23% och dessutom tecknat köpekontrakt av världens  största volym biogas.

På Widrikssons Åkeri i Västberga, Stockholm utgörs hälften av alla lastbilar av gasbilar. De 48 lastbilarna tankas alla med 100% biogas tillverkad i Stockholm. 

New Yorks sopkung ändrar spelreglerna

I februari 2018 åker Biogasakademin till New York för att dela ut vårt Global Game Changer Award till Charles Vigliotti. Mr Vigliotti är ordförande i American Organic Energy och väldigt stolt: anläggningen han vill bygga är rena trolleriet. På bara tre veckor tillverkas två nya produkter från det som hittills lagts på soptippen.
Vigliottis anläggning omvandlar 180 000 ton matavfall/år till biogas och och ekologisk gödsel. Den amerikanska marknaden för gödsel är värd 21 miljarder dollar/år och biogasen kan säljas till företag som vill tanka miljösmart eller göra grön el. Se "King of Compost", NY Times Feb 2017.

Sverige har redan 34 anläggningar av samma typ som Vigliottis. Södertörnsanläggningen i Huddinge gjorde år 2017 biogas motsvarande driften av över 6 000 personbilar från matavfall sorterat i Stockholm.

"biogas - the smart and clean fuel"

2008 grundade holländarna Marcel Borger och hans kompanjon Pelle Schlichting OrangeGas. Affärsidén byggde på att holländska företag och privatpersoner gärna betalar lite mer för ett bränsle man vet är närproducerat, pålitligt och dessutom miljö- och klimatsmart. Det visade stämma:
i juli 2020 har OrangeGas byggt 75 holländska mackar, tagit över driften av 123 mackar i Tyskland, fyra i Helsingborg och öppnar snart två på Öland.

För att göra valet av ett smart bränsle ännu enklare har OrangeGas mackar inbyggda dammsugare: vill du passa på att städa bilen medan du tankar så bjuder man på det.

Biogas - the smart and clean fuel..

Hur man googlar kontorsavfall

2010 blev Googles huvudkontor först i staden Mountain View med separat hämtning av utsorterat matavfall. För att göra det enklare och tydligare för anställda att sortera bananskal och tépåsar tog man 2013 fram speciella sorteringskärl för varje kontorsplats. Kombinerat med utbildning och tydliga skyltar ökades sorteringen från kontorsmiljön från 10% till 78%. Att man samtidigt bytte från plast- till komposterbara påsar för matavfallet minskade den årliga användningen av plastpåsar med fem miljoner påsar.

När läkaren Jan Rapp år 2011 ersatte plastsäckar med diskbara plastlådor på Danderyds Sjukhus ökade insamlingen av matavfall med 600%. Det nya systemet sparar 14 000 plastsäckar per år. I samarbete med Biogasakademin införde SF Bio år 2016 separata insamlingskärl för varje kontorsplats. I den lösningen används inga påsar alls för att samla in äppelskruttar och clementinskal till biogas.

Utan eld ingen rök

Tre miljarder människor i världen lagar mat över öppen eld. Det betyder att de behöver betala för ved, lägga tid på att hämta veden och att träd huggs ned istället för att ge skugga och binda matjord. Samtidigt gör röken att miljontals människor dör varje år i det man kallar "indoor air pollution". Samma människor drabbas ofta av olika infektionssjukdomar från sopor på mark och i vatten.
HOMEBIOGAS löser de problemen. Istället för att häst-, hund- och getskit lämnas på marken läggs allt i en anläggning som den på bilden. Samma sak med fruktskal och köksavfall. Ur HOMEBIOGAS-anläggningen kommer biogas som räcker till två timmars matlagning varje dag. Som bonus får man samtidigt en helt fantastisk flytande växtnäring. Inga vedkostnader, ingen tid att hämta ved, mindre träd huggs ner, mindre sjukdomar av infektioner och skadlig rök. Biogas - problemlösaren. 

Smartare att köra på biogas än på el

I december 2015 publicerades en finsk studie som undersökt vilken teknik som mest kostnandseffektivt när man vill minska klimatpåverkan från vägtrafik. Resultatet visade att det för Finland skulle kosta 65 miljarder mindre att sänka trafikens klimatpåverkan med hjälp av att tillverka biogas från avfall och bygga gasmackar jämfört med att bygga laddstationer och byta ut bilflottan mot laddbara bilar. Varför? För att biogastillverkning skapar nya jobb när ny, smart energi tillverkas i det egna landet.
Studien hoppades att Finland år 2030 skulle ha 50 000 biogasfordon och att landets 12 biogasmackar skulle ökat till 50 i antalet.
Samma år studien publicerades hade Sverige 150 biogasmackar och 49 000 biogasfordon. Samhällsekonomisk har alltså det Sverige redan byggt ett värde motsvarande över 65 miljarder kronor.   "How To Redduce Emissions of Carbon Dioxide From Road Transport by 40%" VTT.

Eldrivet pariserhjul, gasdriven trafik

På Santa Monica Pier, mål för en typisk söndagsutflykt från Los Angeles, finns USAs enda pariserhjul som drivs med el från solceller. 
För att minska klimatpåverkan från kommunens bussar har man dock valt en annan teknik - sedan 2015 drivs de 200 lokalbussarna med biogas.

Bolaget Big Blue Bus ses som ett nationellt fördeöme vad gäller klimat- och miljöarbete, och har sannolikt fungerat som inspiration när tio gånger så stora Los Angeles Metro Bus i april 2017 tog samma beslut (se överst). I Santa Monica tankar också många av kommunens personbilar gas men man värnar samtidigt och möjligheten att resa helt utan avgaser: alla bussar har hållare för cyklar i fronten för att du som cyklist lätt ska kunna nå stadens alla delar.

Därför kopieras svensk biogasteknik

Alla människor på jorden äter och går på toaletten. Ju fler människor som bor i en stad desto mer avfall finns. Med svensk teknik kan man från matrester, avloppsvatten eller växtrester tillverka en gas, biogas. (icke-fossil metangas)

Hela världen ställer nu om till att använda mer och mer naturgas i industri, för att värma hus, göra el och driva fartyg, lastbilar och personbilar. Kina passerade i januari 2018 Japan som världens största importör av naturgas. Förklaringen är att kineserna, precis USA, vill fasa ut kol som bränsle i sin elproduktion.

Steg två i den här processen är att byta naturgas mot biogas. Biogas är kemiskt identiskt med naturgas och kan tillverkas i det egna landet från avfall. Genom bytet till biogas vinner man flera saker:

  • landets ekonomi gynnas
  • biogastillverkning minskar mängden avfall
  • klimatpåverkan från industri, fartyg och vägstransporter försvinner. 
  • en ökad grad av självförsörjning gör transporter och livsmedelsproduktion mindre sårbara.


Det är bakgrunden till att fler och fler nu kopierar det vi byggt upp i Sverige. 

                                            Biogasteknik - gör det alla behöver från nåt alla har