Biogas - probably the world´s smartest greentech

        enkelt och genialt - biogas

Fler och fler av världens länder tar nu ett första steg mot en minskad klimatpåverkan genom använda naturgas istället för kol och olja. Kina gör det, Indien gör det, USA gör det, Ryssland och Europa gör det. Tack vare 25 års forskning har Sverige och svenska regioner kommit längst i steg två av den utvecklingen: att ersätta naturgas (fossil metangas) med biogas (icke-fossil metangas). När man går från naturgas som energikälla till biogas blir klimatpåverkan noll.

Sverige kan därför visa världens länder hur biogas tillverkas från olika slags avfall som matrester, skogsavfall, avloppsvatten, restprodukter från jordbruk, restprodukter från livsmedelsindustri och från gödsel. Sverige kan också visa hur biogas ersätter naturgas i allt från industrier och elproduktion till att driva bilar och fartyg. Vill man driva vätgasbilar utan klimatpåverrkan kan vätgasen tillverkas av biogas. Biogas går också att lagra. Och inte nog med det: förutom energi ger biogastillverkning också ekologisk gödsel. Biogassystemet gör det enklare för svenska lantbrukare att både tjäna pengar på biogastillverkning och samtidigt öka tillgången till bra, svensk gödsel. 

Den teknik svenska regioner har utvecklat är helt enkelt det smartaste, mest avancerade och flexibla system för problemlösning både inom ekonomi, energi, avfall, miljö och klimat som finns idag. Med full poäng även vad gäller kretslopp och cirkulär ekonomi. Och, det billigaste sättet att fasa ut fossila bränslen i världens transporter, både på land och till havs. Biogas minskar behovet av transporter av bränsle mellan länder. Biogas tryggar det egna landets behov av både energi och gödsel samtidigt som mer och mer pengar stannar i landet och ger jobb istället för att betala för importerat bränsle. Biogas är svenskt bondförnuft 2.0.

 

Biogasteknik - gör det alla behöver av nåt alla har