Plötsligt händer det!

 

                                                                                                Jan Rapp, läkare och grundare av Biogasakademin

I Bill Gates bok "How to avoid a climate disaster" utgiven 2022 lyfts behovet av komplement till vind och solenergi. När övriga Europa under samma år jagade kontrakt på naturgas visade Danmark istället hur man kan ta sig ur beroendet av importerad, fossil gas. Tack vare en målmedveten tekniksatsning är en snabbt växande andel av den gas man använder i Danmark biogas, en icke-fossil gas tillverkad i landet från avfall.

Tekniken man satsat på har svenska forskare och ingenjörer framgångsrikt förfinat under 25 år. Biogasakademin bildades för att hjälpa svenska politiker och beslutsfattare förstå vilka möjligheter den ger.

Utöver filmer och presentationer har vi skapat koncept som enkelt förvandlar det idag osynliga kretslopp som omger alla svenskar till en permanent miljöutställning. 
Där entrédörrar till tusentals restauranger och hotell, hundratusentals bruna matavfallstunnor, tusentals taxibilar och bussar, hundratals biogasmackar, rötkammare och Arlandas fyrahundra toaletter alla blir delar i berättelsen om det svenska biogaskretsloppet.  

För att våra svenska politiker ska känna sig trygga i kloka beslut och inte minst, stolt kunna berätta i Bryssel om vilken "Swiss Army Knife" för hållbarhet Sverige utvecklat.
För att Nobelpristagare, utländska politiker och företagsledare på besök i Sverige ska få en tydlig och lättbegriplig lektion i biogasteknik IRL.

Biogasakademin vill minska risken att världens omställning till fossilfri energi försenas i onödan. Nu etableras biogastekniken snabbt i Europa, USA och Asien exakt som vi hoppades. Välkommen att läsa om denna givna del i ett smart, fossilfritt och säkert energisystem.

Bra jobbat Sverige, och heja Danmark!

Augusti 2023:
Danmark ersätter 39% av sin naturgaskonsumtion med icke-fossil biogas

loading...

Som det land i Europa med högst ambitioner vad gäller grön omställning stiger andelen biogas i det danska gasnätet snabbt. Hur snabbt och mycket annan intressant information hittar du på energinet.dk.

Under augusti 2023 nådde biogasandelen häpnadsväckande 39,4%. Omsatt i pengar har den inhemska produktionen av biogas medfört att Danmark under 2022s första åtta månader sparade motsvarande fem miljarder svenska kronor. Miljarder som stannar i landet istället för att betala för gas importerad från Rysssland. 

Länk till artikeln på danska

8:e Augusti 2022:
EU beviljar Italien € 4,5 miljarder för öka produktion och användning av biogas.

Foto: Joakim Ståhl/Biogasakademin
Foto: Joakim Ståhl/Biogasakademin

“Stödinsatsen kommer hjälpa Italien klara sina utläppsmål, minska sitt beroende av fossila bränslen importerade från Ryssland och förbättra säkerheten i sin gasförsörjning samtidigt som landets känslighet för ändrade internationella marknadsvillkor minskar."
Margrethe Vestager, EU Kommissionens Executive Vice-president                                            Länk till artikeln                                       

Vår två minuter långa film om EUs plan för ökad biogasproduktion och en av Sveriges mest lyckade investeringar i biogasproduktion Hagelsrum Biogas. Mer om Hagelsrum under "I praktiken/Biogas: produktion"

8:e Mars 2022:
EUs plan REPowerEU presenteras.
20% av rysk naturgas ska ersättas med biogas

loading...

Två veckor efter att Ryssland invaderar Ukraina presenterar EU sin plan för att fasa ut beroendet av importerad rysk naturgas. I planen ingår att 20% av gasbehovet ska täckas genom en snabb utbyggnad av EU ländernas biogasproduktion. Länk till artikel på engelska 

7:e December 2021:
Biomethane Industrial Partnership ställer sig bakom en snabb ökning av produktion och användning av biogas

Från alliansens "Biomethane Declaration" 7:e december 2021:

"Biometan (Skandinavien: biogas USA: RNG) har en långsiktigt roll i det framtida klimatneutrala energisystemet, för att klara de mål för utsläppsminskningar av växthusgaser som anges i "Fit For 55" (55% till 2030)
Dessutom bidrar biogassystemet till ett hållbart jordbruk, till fler arbetstillfällen utanför städerna där jobb är svåra att skapa och till att avfallsflöden omvandlas till resurser. Produktion av biogas bör därför snabbt skalas upp inom hela EU."  

"Biogas är användbart inom många delar av ekonomin och har ett särskilt högt värde inom system som till exempel:

  • industrin (för att uppnå höga temperaturer i processer som inte kan elektrifieras eller som biogen kolkälla);
  • energi (för att balansera nätet med hjälp av lagringsbar och transporterbar energ);
  • transport (för tunga fjärrtransporter på väg och till sjöss som är svåra att elektrifiera);
  • byggnader (i existerande byggnader med värmesystem som använder gas) "                   


Länk till pdf på engelska

"Danmark kan nå 100% biogas i sitt naturgasnät redan till 2027"
Ole Hvelplund, vd Nature Energy

Heja Danmark!
Europas största biogasproducent är det danska Nature Energy. Företaget som nu etablerar sig både i Frankrike och Nordamerika förvärvades sista veckan i november 2022 av Shell för nära 2 miljarder dollar. Vd Ole Hvelplund: "Om vi (=Danmark) bara bestämmer oss för det politiskt så skulle vi till 2027 kunna ersätta 100% av den naturgas vi använder med biogas från avfall." 

Augusti 2020:
Investeringar i biogasproduktion i Kalifornien passerar en miljard USD

loading...

Steget före Europa
Investeringsboomen i biogasproduktion "Biogas2.0" vi nu ser i EU började i Kalifornien.(som i sin tur inspirerats av Sverige, se vår filmserie "Operation Klimathotet", nedan)  Prognosen för delstaten är att man till 2024 kommer ha 140 produktionsanläggningar igång. I augusti 2020 passerade investeringarna i tekniken i delstaten 1 miljard USD. 77% av de pengarna kommer från privata investerare.

En filmserie om Sveriges roll i det:

Otroligt...men sant!
Redan innan EU kommissionen insåg hur smart det är att gå "all in" i biogasteknik hade man i Kalifornien slagit in på samma spår. Delstatens luftvårdsmyndighet, California Resources Board (förkortat CARB) publicerade i oktober 2017 spektakulära klimatindex för biogas från kogödsel. De stärkte slutsatsen att denna samhälleliga "Swiss Army Knife"  passar perfekt för olika behov som både avfallshantering, energiproduktion, livsmedelsindustri och klimatproblemet står inför.

Vår filmserie berättar mer om det men också att de amerikanska idéerna faktiskt väcktes under ett studiebesök i Sverige 2006. Bra jobbat, Sverige!!   (finns även i Engelsk version för skolor med alla sju avsnitt i följd, minus intron.)

I vårt nätverk ingår:

Potentials, substrates, anaerobic digestion

Professor Environmental and energy systems systems, Pål Börjesson, Lund Instititue of Tschnology

Thermal gasification, potentials, substrates

Professor Thermal chemical conversion, Henrik Thunman, Chalmers Institute of Technology

Sectorial/economical synerigies, energy systems

Professor Environmental Technology & Management Mats Eklund, Linköping University

Biomethane as vehicle fuel, regulatory mechanisms, emissions

Björn Fredriksson Möller, expert, st1Biogas, Sweden
Ellenor Grundfelt, Swedish Gas Association

Biomethane as maritime fuel, regulatory & market mechanisms, practical use, logistics

Lars Höglund, CEO and captain, Furetank Shipping
Macus Jacobsson, Terntank Ship Management

    Se även under "filmer" om biogas i teori & praktik