Biogassymbolen
&
våra tankar om vinsterna med en ökad synlighet för biogas

en för alla, alla för en

Ju fler svenskar som kör biogasbil desto bättre för Sverige. Ju fler kontor, mötesrum, hotell och livsmedelsbutiker som sorterar sitt avfall till smart energi och ekologisk gödsel desto bättre för Sverige.
Trots att fler och fler länder nu tar efter det vi utvecklat vet få svenskar att världens smartaste bilbränsle tillverkas i den egna kommunen. Eller att det finns ett samband mellan sortering i fikarummet, Sveriges ekonomi och vår påverkan på miljö- och klimat.

Det vill vi ändra på.

Med en gemensam symbol på mackar, gasbilar, hotell- & restaurangentréer, soprumsdörrar, hotellrum och soptunnan hemma tror vi fler förstår sambandet. När fler förstår går omställningen till ett smartare samhälle snabbare.

Bli Biogasambassadör du också!

Ni kan använda märkningen:

 • Gasbilar och bussar som tankas med svensk fordonsgas, gäller både privata- och företagsfordon.
 • Verksamheter/privatpersoner som sorterar matavfall till biogastillverkning.
 • Verksamheter som transporterar matavfall eller annat material för biogasproduktion. Verksamheter som transporterar biogas eller biogödsel.
 • Verksamheter som tillverkar biogas
 • Verksamheter som säljer biogas
 • Verksamheter som använder biogas i tillverkning av produkter, i restaurangkök, för kylning/uppvärmning, etc.
 • Informationsmaterial/-verksamhet inriktad på biogasens värdekedja.

Loggan kan användas utan kostnad

loading...

När ni godkänts för användande av Biogasmärkningen kan den användas
 

 • på förpackningar
 • tryckt material som broschyrer, bordpratare, annonser, ballonger
 • på hemsidor och i sociala medier
 • sponsorplatser som dräkter eller annan sportutrustning
 • i kommunikation riktad mot den egna organisationen
 • på fordon (bussar, sopbilar, hyrbilar, taxi, godstransportbilar)
 • på tankställen (skyltar, väggar, pumpar, ballonger)
 • entrédörrar, kund-/gästtoaletter 
 • insamlingsmaterial som sorteringstunnor, skåpsluckor, källsorteringsmöbler
 • byggnader som rötkammare, gaslager, reningsverksfasader, skorstenar, m.m
Företag och verksamheter som använder Biogasmärkningen erbjuds samarbete i form av kampanjer och får också tillgång till Biogasakdemins nätverk och informationskanaler.

Biogasteknik  
gör det alla behöver från nåt alla har