Andra fördelar med ökad biogasproduktion för EUs medlemsländer.

5.Biogas ger en mer stabil energitillgång

Den svaghet som följer med den ojämna produktionen från sol och vindkraft och att el inte kan lagras i mängder som kan täcka till exempel en stads behov.....


..skapar ett utrymme för en förutsägbar energikälla och en energiform som kan lagras i stora mängder. Biogas kan produceras dygnet runt, oavsett vind eller sol. Lagringskapaciteten för gas i Europas länder är mycket stor.
 

6. Biogas skapar jobb utanför storstäderna


När växtrester från spanska olivodlingar, svingödsel från danska gårdar eller kogödsel från svenska gårdar behandlas i biogasanläggningar får man två nya produkter: ekogödsel och biogas. Biogasen har ett värde som förbättrar jordbrukens ekonomi vilket i sin tur leder till flera arbetstillfällen i Europas glesbygder och många platser där det är fint att bo men svårt att skapa jobb.
 

7. Biogas skapar nya energiproducenterNär avfall från pappersbruk, fiskindustri, bryggerier, godisfabriker, kafferosterier och chipstillverkare får ett värde som använbar energi öppnas vägen till att många fler verksamheter kan bli energiproducenter än i det fossila energisystemet. Alla avloppsreningsverk kan med biogasteknik bli energiproducenter och när EU inför obligatorisk sortering av matavfall 2024 så är det smartaste man kan göra med det avfallet, just det: att stoppa in det i biogasanläggningar. Det här förbättrar också ekonomin i avfallshantering som sophantering och vattenrening vilket är positivt både för naturen och för stadsmiljön.
 

8. Biogas ger mest klimatnytta/krona

loading...När man investerar i biogasanläggningar kan man omvandla väldigt många typer av avfall till biogas.

Dels minskar då klimatpåverkan från gödsel, men även från matvfall som inte längre komposteras eller hamnar på Europas soptippar.

Dels är biogas icke fossil, vilket betyder att processer som idag använder naturgas, gasol, eller diesel eller bensin blir klimatneutral samma sekund man byter till att driva det med biogas.

Det förklarar hur klimatnyttan med Hagelsrums Biogas är 128% (ref. Professor Påll Börjesson, LTH) Det finns faktiskt inget annat bränsle som ens är i närheten vad gäller klimatnytta.

Det här sättet att minska klimatpåverkan är dessutom både mycket snabbare och billigare än att bygga helt nya system för att distribuera, transportera eller tanka. Biogasen kan distribueras i samma gasnät som idag används för naturgas. Och användas i samma båtar, lastbilar och fartyg som idag tankas med naturgas. 27 miljoner vägfordon i världen, hundratals fartyg byggda för gasdrift, alla gasspisar, kafferostare, chipskokare och bryggeritankar, eller för den skull torkmaskiner på tvätterier, och pappersbruk, allt det kan mycket enkelt fortsätta användas som idag. Fast klimatneutralt, med biogas.  

      

9. Biogas gynnar odlingsmark, sjöar & havEn biogasanläggning som den på Hagelsrums Gård tillverkar två produkter från kogödsel. Biogas är den ena och den andra är en jordförbättring som har bättre egenskaper för återföring av näringsämnen till växter och jordar än den obehandlade kogödseln. Professor Pål Börjesson forskning (Lunds Tekniska Högskola) visar hur jordar som tar emot ekogödsel mår bättre än de som tar emot konstgödsel. En annan stor fördel är att medan mycket av näringen från konstgödsel hamnar i åar, sjöar och hav som då skadas så "läcker" inte näringen från ekogödsel: den stannar i jorden.