Företag som integrerar smart återvinning till biogastillverkning i sin källsortering

1. Sjukt smart på Stockholms sjukhus

loading...


Lättare med en låda.

2010-2011 införde Biogasakademins grundare, läkaren Jan Rapp en ny modell för källsortering av matavfall på Danderyds Sjukhus. Genom att byta ut engångssäckar i plast mot diskbara plastlådor ökade insamlingen av matavfall med 600%. Jan Rapp fick pris på Aftonbladets Svenska Hjältar-gala, utsågs till "Måndens Stockholmare" av Stockholms Stad och såg till att obligatorisk sortering av matavfall till biogasproduktion infördes i Landstingets miljöprogram. Inom två år hade alla sjukhus inom länet infört modellen. Se också film "H" under "FILMER".

Det nya systemet sparar 80 000 + plastsäckar per år och medför att över 500 ton matavfall från sjukhusen behandlas i biogasanläggningar istället för att som tidigare brännas tillsammans med plastsäckarna. Eftersom matavfallet numera är både synligt och mätbart har modellen kraftigt underlättat arbetet mot matsvinn. Första året efter dess införande på Karolinska Sjukhuset i Huddinge minskade matsvinnet där med 50 ton.

Film som visar systemet i användning hittar du under "Filmer". Filmen märkt med bokstaven G som i Gustav.

 

 Så Googlar man köksavfall

loading...


2010 blev Googles huvudkontor först i staden Mountain View med separat hämtning av utsorterat matavfall.
För att göra det enklare och tydligare för anställda att sortera bananskal och tépåsar tog man 2013 fram speciella sorteringskärl för varje kontorsplats och varje mötesrum.

Kombinerat med utbildning och tydliga skyltar ökades sorteringen från kontorsmiljön från 10% till 78%. Att man samtidigt bytte från plast- till komposterbara påsar för matavfallet minskade den årliga användningen av plastpåsar med fem miljoner påsar. 

Google Bay Area Waste Case Study (pdf)

Som en konsekvens fick andra företag i staden möjlighet att få sitt köksavfall hämtat. Idag går det insamlade avfallet inte längre till kompostering utan till biogasproduktion.
 

     Epiroc hittar den värdefulla beståndsdelen

loading...


På uppdrag av dåvarande vd assistent Beatrice Drott utformade Biogasakademin den nya källsorteringen på Epirocs huvudkontor i Sickla, Stockholm. Epiroc säljer gruvutrustning över hela världen och konferensrummen har namn efter metaller. Inspirerat av det märktes de nya kärlen med namn på material (metall, glas, plast).

I företagets designfärger gult och mörkgrått fick varje kontorsplats ett eget källsorteringskärl med texten "My waste isn´t wasted!"  
Logik: allt matavfall, även clementinskal och tépåsar, ska sorteras och bäst sker det nära där man äter.

Lösningen: diskbara flergångsbehållare utan plast- eller papperspåsar i.

Tydliga sorteringsinstruktioner + info om nyttan med systemet designades för varje station.

Till lunchrummets bord gjordes bordspratare med info om hur kontoret faktisk befinner sig i "hjärtat" av biogasens huvudstad med biogasproduktion, biogasbussgarage och gasmackar inom några stenkast. Saker som de anställda inte kännt till tidigare.

Efter en veckas med det nya systemet hade medarbetarna från olika hörn av världen bara en fråga: "Varför har vi inte börjat med detta tidigare?"  
 
Samma system har sedan dess införts på Vismas kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Korta intervjuer med Öhman Kapitalförvaltning och Internetstiftelsen i Sverige om deras sortering hittar du under "Filmer". Filmerna har beteckningarna D och F.
 

      Asplunds restaurang & festvåning gör det bra....och visar det!

loading...


När Moa Klingsell mailade om att både hon och hennes pappa körde biogasbilar och ville göra det mer synligt med biogassymbolen hjälpte vi naturligtvis gärna till. Lite senare hörde Moa av sig igen:

"Jag har pratat med min chef Petter (Danielsson) på restaurangen jag arbetar. Vi vill gärna ha lite tips om hur vi kan göra vårt arbete med källsortering mer synligt för gästerna."

Tack vare Moa och hennes lyhörda och snabbtänkta chef Petter får numera Asplunds lunchgäster (från bland andra läkemedelsföretag och SÄPO, folk med huvudena på skaft alltså) en lektion i hur lätt man kan hjälpa till med Sveriges klimatomställning. Till exempel varje gång man ätit. Filmen "G" under "FILMER" visar fler restauranger och hotell i Stockholm som sedan länge sorter sitt matavfall till biogas och i filmen E. pratar restaurangchef Björn Wallentin om hållbarhetsarbetet på Restaurang Luzette, Stockholms Centralstation.