Uppenbara vinster när EU investerar i att avfall behandlas med biogasteknik.Följa det danska exemplet
Danmark har ökat sin biogasproduktion snabbare än något annat land inom EU. Genom att återvinna stora mängder jordbruksavfall har man lyckats ersätta en tredjedel av den naturgas man tidigare använt.

Ole Hvelplund, vd för danska Nature Energy menar att man med fullt politiskt stöd kan nå 100% biogas i landets gasnät inom fyra år, till 2027. Det är den utvecklingen EU Kommissionen vill stödja i alla medlemsländer
 

Med en ökad biogasproduktion följer:

1. minskat politiskt beroende av länder som man idag köper energi av

På samma sätt som det lantbruk som själv producerar sin el, värme eller biogas till fordon inte längre behöver förhandla med energibolag så kan det land som ökar sin självförsörjning på energiområdet agera mer oberoende.

2. minskad exponering mot ökade priser på importerad energi

Den prisökning på naturgas, bensin och diesel som vi sett under 2022 visar hur ökade priser på energi utanför landet påverkar priserna här.

3. förbättrad nationell ekonomin eftersom mindre pengar lämnar landet

Danmark beräknar att värdet på den inhemska biogasproduktionen under årets åtta första månader 2022 motsvarade 5 miljarder svenska kronor. Fem miljarder som nu stannade i landet istället för att gå till ett annat land som säljer gasen till Danmark. Innan framgångsrika Västerås lokaltrafik omvandlades till Svealandstrafiken och tog över busstrafiken även i Örebro län så ersatte biogasen i Västerås bussflotta 5 miljoner liter diesel varje år. Vilket då innebär att cirka 50 miljoner kronor/år INTE hamnar l ett land Sverige köper olja ifrån. De stannar i Västmanland och skapar jobb.

4. minskad exponering för bristsituationer och försörjningssvårigheter av energi

Återigen, metaforen med ett lantbruk som producerar biogas från sitt eget avfall. När Hagelsrums Biogas producerar fordonsbränsle som kan tankas på mackar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Målilla kan en del av transporterna på de orterna fungera även om en brist på bensin/diesel skulle uppstå. Samma gäller ett land. Ju mer av energin man använder som produceras i det egna landet desto mindre sårbart blir samhällsfunktionerna om tillgången på importerad energi försämras.

Samtliga fyra punkter nämns i EUs motivering av stödet till Italien.

Investeringar i biogasproduktion är dessutom mycket kostnadseffektiva:

a. biogas distribueras via redan byggda och betalda gasnät (och mackar)

B. biogas tillverkas från avfall. Avfall finns i det gott om i alla länder

c. Biogas kan användas av många delar av samhället = många marknader i alla länder

d. Alla producenter kommer hitta kunder. Biogas handlas idag via det europeiska gasnätet. I USA säljs biogas från New York till lastbilsflottor  i Kalifornien.