Några av de filmer vi producerat

A. hagelsrum biogas - modell för europa

1 minut 57 sekunder. Våren 2022 presenterades REPowerEU, en plan för att ersätta den naturgas som hittills importerats från Ryssland. 20% av gasen skall ersättas med biogas producerad inom EU. Första land som tilldelats investeringstöd är Italien. Men vad innebär investeringar i ökad produktion av biogas? Exempel från Hagelsums gård.  

        B. Operation klimathotet  del 1 - 7

Sju delar, 4-5 minuter/del. Våren 2018 åkte Biogasakademin till USA. Möten med pionjärer inom zero waste och biogas från Manhattan och Long Island till Kalifornien gav samma bild: investerare och stora varumärken är helt med på de nya, gröna noterna. En oväntad upptäckt: den biogasboom som nu sker i Kalifornien började....i Sverige.

            C. operation Climate threat

27 minuter. Svenskt ljud, engelsk textning.
En sammanhängade version från Biogasakademins USA resa 2018, se ovan. För undervisning. Utan intron mellan avsnitten.

                D. ÖHMAN är guld för sverige

2 minuter 22 sekunder. Öhman kapitalförvaltning ligger i topp vad gäller både avkastning och investeringetik. Med Biogasakademins hjälp är företagets huvudkontor integrerat i Stockholms modell för biogasproduktion från köksavfall. Film för konceptet "Guld för Sverige" (2018 -  21)

           E. luzette är guld för sverige

2 minuter 13 sekunder. Hur många av resenärerna som njuter en snabb fransk måltid och ett glas vin innan tåget går från Stockholms Central vet att restaurang Luzettes matrester blir biogas? Björn Wallentin berättar om hur snacket gick vi spisarna innan man vant sig vid det nya smarta. Film för konceptet "Guld för Sverige" (2018 - 2021)

  F. internetstiftelsen är guld för sverige

1 minuter 17 sekunder. Svenska Internetstiftelsen förmedlar alla domännamn som slutar på .se. Man utvecklar internet, stöder projekt för nya användare i alla åldrar och ingår i internationella samarbeten. På huvudkontoret i Hammarby Sjöstad ser man till att kontorets köksavfall (liksom avloppet från samma fastighet) bidrar till att driva de 140 biogasbussarna i Fredriksdals bussdepot, två våningar under markplan i samma byggnad. Film för konceptet "Guld för Sverige" (2018 - 21)

           G. sortering på krogar & hotell

5 minuter 10 sekunder. Innan det blev obligatorisk för restauranger, livsmedelbutiker och hotell i Stockholm att sortera sitt köksavfall till biogasproduktion var trenden redan utbredd, inte minst bland stadens "bättre ställen". Med det tunga och ofta blöta matavfallet separerat blev arbetsmiljö ofta bättre. Dessutom fanns pengar att tjäna på en soptaxa som gynnade sortering. Film för konceptet "BiogasStockholm.se"

         H. sortering på stockholms sjukhus

5 minuter 11 sekunder.  Biogasakademins grundare, läkaren Jan Rapps prisbelönta modell för matavfallssortering på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Förbättrad arbetsmiljö i kök och kulvertar, 72 ton mer avfall utsorterat till återvinning första året och 14 600 insparade sopsäckar á 3 kronor styck. Samma system är sedan 2013 infört på alla slutenvårdsenheter tillhörande Region Stockholm. Film för konceptet "BiogasStockholm.se"

    I.  Världsmästare i biogas, del 1

22 minuter 53 sekunder. Allt du behöver veta om biogas från de som vet mest. Strax före klimatmötet i Paris samlade Biogasakademin Sveriges främsta experter på biogasteknik inkluderande termisk förgasning. Andra ämnen som berördes var biogasteknik och biogasbussar som exportvara. Med Professor Pål Börjesson, Professor Henrik Thunman, Per Aleby Scania Bus & Truck. Moderator: Nina Ekelund Executive Director Hagainitiativet.

   j. världsmästare i biogas, del 2

6 minuter 6 sekunder. Del två av seminariet Biogas - Sveriges gåva till klimatmötet i Paris. Med Marus Thomasfolk VW Group, Scandic Hotels och Malmberg.

Sist, en film vi bara älskar:

Låt oss presentera, holländske studenten, uppfinnaren och konstnären Gijs Schalkx. En estetiskt och pedagogiskt briljant film om Gijs tekniska konstruktioner som illustrerar vilken "naturlig" resurs biogas är, och hur enkelt vi kan utnyttja denna resurs som bokstavligen finns överallt omkring oss i mycket större utsträckning än vi gör idag. Missa inte de andra filmerna på Gijs Youtube kanal. Mycket nöje!  

Tänkvärd uppmaning från Gijs hemsida www.uitsloot.nl : "Stop outsourcing your ethics, become part of the process and take back your own agency."
Där finns också mer info om tekniklösningen han skapat för att köra resurssmart, cirkulärt och icke-fossil med förbränningsmotor tankad med biogas.

The end