we are BIOGAS ACADEMY. a non profit, unsponsored group of professionals Dedicating time off from conventional jobs to reducing the climate threat.

 Dr Jan Rapp
MD, Gothenburg University
Senior Medical Advisor, Stockholm IVF
Key-note speaker, founder BA, creator
jan@biogasakademin.se

Renate Viering
Strategy, social media

info@biogasakademin.se 
CEO, owner Lantella Ledarskap

Joakim Ståhl

Photographer: all stills, drone filming, edting advisor
info@biogasakademin.se
Photographer, editor, dept of imagery. Svenska Dagbladet

Roger Murray
Tech support
info@biogasakademin.se
DNS Specialist,
Swedish top domain (".se")

Antonia Brune
Administration, Guld för Sverige
info@biogasakademin.se
Medical student

Fredrik Wahlén
Film photographer, editing
info@biogasakademin.se
CEO Wahlén Future
Competes for Sweden in
Kayak Slalom

Thomas Pettersson
Administration, events, research
info@biogasakademin.se
Project leader, events at A Company

Anders Lindgren
Process leader
info@biogasakademin.se
Project leader Stenebyskolan

Erik Meeuwisse
Photographer film, editing
info@biogasakademin.se
Owner/CEO Nordart 

mail Us!

Our advisors include:

Potentials, substrates, anaerobic digestion

Professor Environmental and energy systems systems, Pål Börjesson, Lund Instititue of Tschnology

Thermal gasification, potentials, substrates

Professor Thermal chemical conversion, Henrik Thunman, Chalmers Institute of Technology

Sectorial/economical synerigies, energy systems

Professor Environmental Technology & Management Mats Eklund, Linköping University

Biomethane as vehicle fuel, regulatory mechanisms, emissions

Björn Fredriksson Möller, expert, EoN Biofor, Sweden
Ellenor Grundfelt, Swedish Gas Association

Biomethane as maritime fuel, regulatory & market mechanisms, practical use, logistics

Lars Höglund, CEO and captain, Furetank Shipping

Macus Jacobsson, Terntank Ship Management

"Ett viktigt initiativ som kan få stor spridning genom det goda exemplets makt"
FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson om Jan Rapps arbete för biogas

om oss

När Jan Rapp, läkare i Stockholm, för första gången hörde talas om biogas var det två saker som förvånade:

  1. tekniken, som har minst lika stor potential som sol-,vind- och vattenkraft, gör det möjligt för varje stad i världen att själv tillverka egen energi från avfall. På köpet får man bland annat rent vatten och kan odla bättre mat. 
  2. han hade aldrig hört ett ord om saken.
Om de smartaste lösningarna på miljöproblem ska sprida sig över världen måste kunskapen om hur man skapar sådana system öka. Alltså behöver Sverige bli bättre på att visa hur ett smartare samhälle fungerar. Hur man slänger sitt skräp, vilka bilar man kör, etc. 


Därför startade Jan Biogasakademin, ett professionellt nätverk av personer som utanför våra vanliga arbeten vill göra vad vi kan för att minska klimathotet. 
Genom att berätta för alla svenskar hur smart det är att vara uppkopplad på biogas vill vi skapa två saker:

 

  1. Ett smartare Sverige med mindre avfall, bättre stadsluft, mer ren energi, bättre mat, fler jobb, tryggare energiförsörjning och mer pengar kvar inom lantbruk och utanför våra storstadsregioner.
  2. Ett land med tio miljoner biogasamabassadörer som kan berätta för turister och nobelpristagare hur enkelt det är att leva lite smartare. Ett land där du som landar på en flyplats, bor på hotell, äter på restaurang, tar en taxi, besöker ett kontor eller ett kafé påminns om att i Sverige "gör vi saker lite smartare".
Detta för att den svenska tekniken ska fortsätta det "segertåg" över världen som nu börjat på allvar i framförallt Kalifornien men även i Frankrike, England, Holland och Finland. 

vår idé

Även stora problem kan ha enkla lösningar. Det finns en enorm kraft hos människor som får saker förklarade för sig på rätt sätt. 

vår Vision

Sverige - ett land med tio miljoner biogasambassadörer. För en snabb omställning till smartare system för energi- och livsmedelsproduktioon, ett minskat transportbehov av flytande bränslen och mindre politisk spänning i världen tror vi att beslutsfattare behöver se storskaliga, fungerande tekniklösnigar. Sverige är en perfekt plats för att lära sig om ett perfekt system: biogassystemet. Vi behöver bli bättre på att berätta hur bra vi är!

utmärkelser

Juli 2018 gav World Biogas Organisation & brittiska ADBA Jan Rapps arbete med stockholms sjukhus (se "cases") ett hedersomnämnade.
Jan Rapp har också blivit utsedd till
Årets Svenska Miljöhjälte (Aftonbladet),
Månadens Stockholmare (Stockholms Stad) och
Årets Eldsjäl (Stockholms Läns Landsting). Jan har också fått Danderyds Sjukhus Miljöpris, getts ett specialpris av svensk återvinningsindustri och "Årets Biogasutmärkelse" av f d statsminister Göran Persson.

För mer information e-posta till info@biogasakademin.se¨

kunders reaktion:

"Varför har ingen berättat det här tidigare?!"

Biogasteknik - gör det alla behöver från något alla har