Vad är biogas?

Sextioåttasekundersversionen på film
FF till 1:32 - 2:40

Om du föredrar grafik och textFrån avfall till biogas

När växter bryts ner i en komage bildas en gas som brinner om den antänds. Det gör gasen användbar som bränsle. Bakterierna i komagen gör alltså att man kan elda och till och med köra bil på sånt som kor äter.       Otroligt, men sant.

Ämnet som brinner heter metan. När man imiterar bakterieprocessen i komagen kan köksavfall, fallfrukt, avlopp, gödsel, spillvatten från pappersbruk, slakteriavfall med mera brytas ner och bilda metanhaltig gas. Med den här tekniken kan alltså alla städer, regioner och länder tillverka ett bränsle från en massa typer av avfall.                     Ett bränsle som inte har någon negativ effekt på klimatet.

I processen bildas inte bara en gas. Det som blir kvar av materialet som bakterierna "jobbat med" är också mycket värdefullt eftersom det innehåller näringsämnen som kan återföras till odlingsmark. Växtnäring som dessutom på olika sätt är bättre än om man skulle spridit obehandlat kogödsel eller avlopp på åkrarna.

Om vi tar exemplet Hagelsrums Gård ser processen ut såhär:


1. Kogödsel från fem olika gårdar matas in i en stor kammare där det blandas med vatten och bakterier.
2. Bakterieaktiviten gör att gas bildas. Gasen stiger uppåt och samlas upp i en stor behållare. (ofta byggnader med en kupol längst upp)


 
3. Gasen koncentreras. (man skiljer ut koldioxid så att det i princip bara blir metan kvar, vilket kallas för uppgradering). Man komprimerar sedan gasen och kör ut den till de fem olika mackar man byggt. (mackarna ligger i Eksjö, Vimmerby, Målilla, Högsby och Hultsfred)


 4. Den flytande gäggan som är kvar i rötkammaren pumpas ut och går sedan tillbaka till de fem olika gårdarna där det sprids på åkrarna som växtnäring.

 

Processen är densamma oavsett om man vill göra biogas av städers köksavfall, av avlopp, av spillvatten från pappersbruk, av avfall från bryggerier och destillerier eller av fallfrukt i trädgården (HomeBiogas).

När samma typer av avfall istället hamnar i komposter eller på soptipppar sker samma sak i där.
I komposter samlas inte den bildade gasen in men på fler och fler soptippar i världen installerar man rörsystem för att kunna ta tillvara biogasen som bildas när soporna under jord bryts ned. 

Anläggning för köksavfall

Hushållsanläggning typ HomeBiogas

Anläggning för avlopp

Biogasproduktion på soptipp

Biogas på olika språkBiogasterminologi

Gasen som kommer ut ur bakterieprocessen vi pratar om här kallas i hela världen för biogas. Eftersom den brinner kan den värma hus och vatten, man kan laga mat på den och driva generatorer som gör el. 
Om man istället koncentrerar gasen så metaninnehållet ökar från 65% till 97% så får man en produkt som kan ersätta naturgas, bensin, diesel i bilar, lastbilar, bussar eller fartyg.

I Skandinavien kallar vi även den koncentrerade gasen för biogas, men i övriga Europa kallas den biometan. I USA kallas den Renewable Natural Gas vilket förkortas RNG.

Förvirring är också vanlig när man pratar om former den koncentrerade varianten (biogas/biometan/RNG) kan lagras och transporteras i.

Den kan vara komprimerad, ungefär som sportdykares luft i de tuber de har på ryggen, och den kan vara nedkyld till så låga temperaturer så den blir flytande.

Komprimerad biogas kan kallas för bio-CNG eller CBG. CNG: Compressed Natural Gas  
CBG: Compressed Bio Gas

Flytande biogas kan kallas för bio-LNG. LNG är då en förkortning av Liquid Natural Gas. 

Förvirrande och inte i varje del helt logiska beteckningar. Men vanligt använda.

Biogas kan även produceras med andra tekniker. En av dem är termisk förgasning